REEDUCACIÓ DEL SÒL PÈLVIC

Des del camp de la fisioteràpia en la Reeducació del Sòl pèlvic es poden tractar les seguents dolències:

EQUIP

Irene Faig Bancells
Fisioterapeuta

   • Incontinències urinàries d’esforç, urgència i mixta
   • Proapses (desprendiements) d’uter (uterocele), bufeta (vesicocele), uretra (uretrocele) o recte (rectocele)
   • Congestions pèlviques
   • Disfuncions sexuals: vulvodines, vaginisme o disparèunies
   • Dolor pèlvic crònic
   • Dolor neuropàtic
   • Neuropaties del nervi pudent
   • Estrenyiment funcional i crònic
   • Acupuntura
   • Pilates
   • Ciiàtiques o ciatàlgies
   • Lumbalgies
   • Dolor en la regió del sacre
   • Síndrome del piramidal
   • Cames inflamades
   • Dolor pèlvic
   • Cremor i acidesa
   • Síndrome del túnel carpià
   • Esquinç de turmell
   • Varius vulvars
   • Dolors a la regió de la episiotmonía o esguinç (trencament)
   • Dolor al mantenir relacions sexuals (dispaurenies, vaginisme, vulvodines)
   • Dolor secundari a l’epidural
   • Adherències a la cicatriu de cesàrea

Mútues amb les que treballem:

Mútues
amb les que treballem:

[dt_gallery_photos_masonry post_type=”posts” mode=”grid” bwb_columns=”desktop:3|h_tablet:3|v_tablet:3|phone:2″ loading_effect=”fade_in” image_border_radius=”0px” image_scale_animation_on_hover=”disabled” image_hover_bg_color=”disabled” show_zoom=”n” posts=”311″]

Primera visita: 50,00 €    –   Següents: 35,00 €

Primera visita: 50,00 €

Següents: 35,00 €