Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

Els Responsables del Tractament de les seves dades són Marisa Iborra Sanjosé, amb NIF 22687482Y; Meritxell Gispert Girbau, amb NIF 38091542T; Montserrat alcalde Royo, amb NIF 16518086S, i Rosa Maria Huguet Monfulleda, amb NIF 37728856R, en conjunt, Giah, SC, domiciliada a Girona, C / Joan Maragall, 23B, 1r – CP 17002, amb CIF J55139604 (des d’ara, “Giah , SC “).

L’informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservessin mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. L’informem que vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits . En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en clicar la casella d’acceptació dels formularis.