Dra. Rosa Maria
Huguet Montfulleda

És Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Medicina de Barcelona, especialitat en Ginecologia i Obstetrícia a l’Hospital del Mar de Barcelona.

Entre la seva formació especialitzada destaca el Màster en Biopatologia de la Dona i Ginecologia Preventiva per la Universitat Autònoma De Barcelona.

Ha participat i col·laborat en diferents estudis, ponències i publicacions relacionats amb la especialitat entre els que destaquen: Beca estatal d’investigació (FIS), sobre efectes del tabac durant l’embaràs en fills de mares fumadores.  Hospital Universitari del Mar. Barcelona; Col·laboració en un estudi  d’investigació sobre la transmissió vertical del virus de la SIDA. Hospital Universitari del  Mar. Barcelona.

Ha col·laborat i impartit cursos especialitzats, entre els que destaca la col·laboració docent impartint classes teòric –pràctiques de ginecologia i obstetrícia a la Universitat Autònoma de Barcelona; el  Curs de formació continuada acreditat, d’actualització en Ginecologia i Obstetrícia al  Col·legi  Oficial de Metges de Barcelona.